Świadczeń w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej udzielają lekarze

Poradnia dla dorosłych:                                                          Poradnia dla dzieci:

lek. ANDRZEJ MITKA                                                                                                    lek. LUCYNA ŚNIEG

lek. ANDRZEJ PASZKOT                                                                                               lek. TERESA TITZ

lek. TADEUSZ WILK                                                                                                     lek. MARIA ENGEL-SOBCZYK

lek. ARTUR DROŻDŻ

lek. MONIKA MACHALICA

lek. DARIA KOZŁOWSKA

lek. MAGDALENA ZAJDEL-STACHOŃ